ISO 9001ISO 14001
HRDEENG

Sudski registar

sudski registar
Upis u sudski registar
  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke: ŽE-MA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge / ŽE-MA d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: Krašić 48, 10454 Krašić
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS: 081021446 / Tt-16/5779-4
  • Osnivač/vlasnik: Josip Rajaković, jedini osnivač d.o.o.
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa: Hypo alpe-adria-bank d.d. poslovnica Karlovac, Vladka Mačeka 12, 47000 Karlovac. IBAN: HR92 2500 0091 1014 4397 7